Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Συμβάσεις με ταμεία

24210 25451      kostas_tz13@hotmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Holter πίεσης


Αυτή η συσκευή συνδέεται με περιχειρίδα που τοποθετείται στο βραχίονα του ασθενούς και παραμένει, όσο διαρκεί η εξέταση. Η συσκευή Holter πίεσης λειτουργεί σαν ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μπαίνει αυτόματα σε…

λειτουργία σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 15 λεπτά), κάνει μία μέτρηση και καταγράφει τα αποτελέσματα.

Από την ανάλυση προκύπτει πίνακας των μετρήσεων, καθώς επίσης γραφήματα διακύμανσης και οι μέσες τιμές συστολικής, διαστολικής πίεσης και σφύξεων. Η εξέταση αυτή μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη λανθάνουσας αρτηριακής υπέρτασης ή να την αποκλείσει σε περιπτώσεις που κάποιες αυξημένες μετρήσεις οφείλονται καθαρά στο άγχος του εξεταζόμενου (σύνδρομο άσπρης μπλούζας).

Η διαγνωστική αξία του Holter πίεσης είναι πολύ μεγάλη, καθώς η υπέρταση είναι ύπουλος εχθρός (δεν προκαλεί συμπτώματα) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες για αγγειοπάθεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Διεύθυνση

Δον Δαλεζίου 13 - Γαλλίας,

38221, Βόλος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

24210 25451 - 694 561 0894

Email

kostas_tz13@hotmail.com

by site4doctor and MyMedical