Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Συμβάσεις με ταμεία

24210 25451      kostas_tz13@hotmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Βιογραφικό


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό και Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

                           ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το 1995 τελείωσε ειδικότητα Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο ΑΜΑΛΙΑ

ΦΛΕΜΙΓΚ στην Αθήνα με ειδίκευση στον υπέρηχο καρδιάς και εξειδίκευση

στο διοισοφάγειο υπέρηχο .

Παρουσίασε περισσότερες από 10 δημοσιευμένες εργασίες ( Ελλάδα & Ευρώπη )

Από το 1995 δουλεύει ως ιδιώτης ιατρός καρδιολόγος . Το ιατρείο του είναι

πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα ψηφιακά καρδιολογικά μηχανήματα .

Συγχρόνως από το 1995 έως το 2013 εργάστηκε ως υπεύθυνος του τμήματος

υπερήχων & δοκιμασίας κόπωσης στο ΙΚΑ Βόλου με σύμβαση αορίστου χρόνου .

Λαμβάνει μέρος σε πάρα πολλά συνέδρια καρδιολογίας και συμμετέχει επίσης σε

εξειδικευμένα σεμινάρια Αρτηριακής Υπέρτασης και υπερήχων καρδιάς .

Μετά την αποχώρησή του από το ΙΚΑ Βόλου έχει συνάψει σύμβαση με τον

Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Διεύθυνση

Δον Δαλεζίου 13 - Γαλλίας,

38221, Βόλος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

24210 25451 - 694 561 0894

Email

kostas_tz13@hotmail.com

by site4doctor and MyMedical