Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Συμβάσεις με ταμεία

24210 25451      kostas_tz13@hotmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Ιατρείο


Το καρδιολογικό ιατρείο λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές από το 1995 . Η επιστημονική κατάρτιση του ιατρού είναι υψηλή και συνεχής με δημοσιευμένες εργασίες του σε έγκυρα καρδιολογικά περιοδικά της Ελλάδας και του Εξωτερικού . Ο ιατρός εργάστηκε επι 18 έτη ως υπεύθυνος του απογευματινού ιατρείου στο τμήμα υπερήχων και κόπωσης στην Ν.Μ.Υ ΙΚΑ Βόλου .
Το ιατρείο έχοντας σαν στόχο την συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς του παρέχει πλήρη καρδιολογικό έλεγχο με σύγχρονο ψηφιακό καρδιολογικό εξοπλισμό σε ένα χώρο υψηλού επιπέδου .

• Υπερσύγχρονο Ψηφιακό έγχρωμο υπέρηχο καρδιάς [ Triplex ] – Αορτής
• Ψηφιακή δοκιμασία κόπωσης
• Ψηφιακό ΗΚΓ/24ώρου
• Holter αρτηριακής πιέσεως/24ώρου
• Ψηφιακός 12-κάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος με οθόνη LCD 10’’ με δυνατότητα
ανάλυση διάγνωσης και ανίχνευση λειτουργίας βηματοδότη
• Ελεγχος δυσλιπιδαιμίας
• Ελεγχος αρτηριακής υπέρτασης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Διεύθυνση

Δον Δαλεζίου 13 - Γαλλίας,

38221, Βόλος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

24210 25451 - 694 561 0894

Email

kostas_tz13@hotmail.com

by site4doctor and MyMedical