Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Συμβάσεις με ταμεία

24210 25451      kostas_tz13@hotmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Holter ρυθμού


Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος επί ένα 24ωρο.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν συσκευές πολύ…

μικρού μεγέθους και βάρους, ψηφιακές με δύο μικρές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ και μια Flashcard μεγάλης χωρητικότητας ώστε να μπορούν να καταγράφουν και να επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο το λαμβανόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα ώστε με το τέλος της εξέτασης και αφού «διαβαστεί» από τον υπολογιστή που έχει το αντίστοιχο πρόγραμμα (software) να μας δώσει τις πληροφορίες που θέλαμε.

Έτσι θα δούμε πια είναι η αρρυθμία που ταλαιπωρεί τον ασθενή μας και αφού θα έχουμε τη διάγνωση μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στη κατάλληλη θεραπεία. Σε μερικές περιπτώσεις δεν αρκεί η καταγραφή του 24ώρου διότι στο εν λόγω 24ωρο μπορεί να μην εμφανιστεί η αρρυθμία.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και άλλοι τύποι συσκευών Holter όπως τα εβδομαδιαία, τα events recodrers και τα εμφυτεύσιμα τα οποία τοποθετούνται όπως οι βηματοδότες και διαβάζουμε τις πληροφορίες «απ” έξω» με ειδικές συσκευές εξ’ επαφής με το δέρμα πάνω από το εμφυτευμένο Holter.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΖΙΩΛΑΣ

Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικευθείς εις Διαθωρακικό & Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Διεύθυνση

Δον Δαλεζίου 13 - Γαλλίας,

38221, Βόλος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

24210 25451 - 694 561 0894

Email

kostas_tz13@hotmail.com

by site4doctor and MyMedical